Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.

Rejestr zmian

24 sierpnia 2017 12:38 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_szczybaly_gizyckie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 sierpnia 2017 12:37 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_suw.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 sierpnia 2017 06:58 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2017 08:07 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej...: Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2017 13:43 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [informacja_z_sesji_otwarcia_ofert_20072017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2017 15:01 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej...: Dodanie załącznika [informacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2017 07:21 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [odpowiedz_na_pytanie_nr_1_+_modyfikacja_siwz.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2017 08:11 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej...: Dodanie załącznika [modyfikacja_umowy_06072017__gwarancja.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lipca 2017 13:39 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [e_informacje_dodatkowe_dotyczace_przedmiotu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 lipca 2017 13:38 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [przedmiar_robot.rar] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 lipca 2017 13:35 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [opis_techniczny_+_zalaczniki.rar] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 lipca 2017 13:34 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [stwior_upalty.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 lipca 2017 13:33 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [zalacznik_d_wzor_umowy_05_07_2017.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 lipca 2017 13:33 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Usunięcie załącznika [zalacznik_d_wzor_umowy_05_07_2017.doc] z dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 lipca 2017 13:32 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [zalacznik_d_wzor_umowy_05_07_2017.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 lipca 2017 13:32 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [zalacznik_c_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 lipca 2017 13:32 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [zalacznik_b_wzory_oswiadczen.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 lipca 2017 13:32 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [zalacznik__a_formularz_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 lipca 2017 13:29 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [siwz_05072017.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 lipca 2017 13:14 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 lipca 2017 13:14 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 lipca 2017 15:50 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Ogłoszenie o unieważnieniu przetragu nieograniczonego na roboty budowlane...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 lipca 2017 15:50 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Ogłoszenie o unieważnieniu przetragu nieograniczonego na roboty budowlane...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 lipca 2017 15:50 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Ogłoszenie o unieważnieniu przetragu nieograniczonego na roboty budowlane...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 lipca 2017 15:49 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Ogłoszenie o unieważnieniu przetragu nieograniczonego na roboty budowlane...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 lipca 2017 15:48 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Ogłoszenie o unieważnieniu przetragu nieograniczonego na roboty budowlane...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 lipca 2017 15:07 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2017 15:06 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [informacja_z_sesji_otwarcia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2017 12:30 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej...: Dodanie załącznika [modyfikazja_siwz_i_umowy_04072017.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2017 13:24 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej...: Dodanie załącznika [szczybaly_wks__przedmiar_robot.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
29 czerwca 2017 13:23 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej...: Dodanie załącznika [dokumentacja_projektowa_szczybaly_gizyckie.rar] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
29 czerwca 2017 13:23 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej...: Dodanie załącznika [stwir_szczybalygizyckie_siecwodkan.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
29 czerwca 2017 13:23 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej...: Dodanie załącznika [zalacznik_d_wzor_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
29 czerwca 2017 13:22 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej...: Dodanie załącznika [zalacznik_c_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
29 czerwca 2017 13:22 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej...: Dodanie załącznika [zalacznik_b_wzory_oswiadczen.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
29 czerwca 2017 13:22 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej...: Dodanie załącznika [zalacznik__a_formularz_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
29 czerwca 2017 13:22 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej...: Dodanie załącznika [siwz_29062017.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
29 czerwca 2017 13:19 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [zalacznik_d_wzor_umowy_zm_29062017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2017 13:18 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [modyfikacja_siwz_29062017doc.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2017 12:53 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
21 czerwca 2017 15:07 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
21 czerwca 2017 15:07 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [odpowiedz_nr_1__na_strone.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 czerwca 2017 15:07 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Usunięcie załącznika [odpowiedz_nr_1__na_strone.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 czerwca 2017 15:01 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [upalty.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 czerwca 2017 15:01 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [odpowiedz_nr_1__na_strone.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 czerwca 2017 14:59 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [siwz_z_12_06_2017_po_zmianach_21_06_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 czerwca 2017 14:56 (Arkadiusz Faj) Przetargi: Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 18708
Realizacja: IDcom-web.pl